Zasady przetwarzania danych osobowych

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i prawa do zachowania prywatności w internecie. Przeczytaj proszę, jaka jest nasza polityka prywatności. Chcemy Ci wyjaśnić, jak traktujemy Twoje dane osobowe, jakie informacje przechowujemy i jak z nich korzystamy.


1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Ochrona Waszych danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów i norm międzynarodowych..

1.2 W związku z przyjęciem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która weszła w życie 25 maja 2018 r. dotyczy przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę Alori Nano Distribution s.r.o., IČO 07396252, z siedzibą w: Zámečnická 2, 779 00 Olomouc, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie pod nr. C 75668  (zwaną dalej "Firmą" lub „my“), poniżej przedstawiamy Wam podsumowanie istotnych informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych przez naszą firmę.


2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I W JAKI SPOSÓB JE POZYSKUJEMY

2.1 Dane osobowe, które od Ciebie pozyskujemy oraz sposób ich przetwarzania różni się, w zależności od celu i świadczonych usług:

2.1.1 W celu zawarcia umowy, jej przetwarzania oraz realizacji zamówienia

(a) Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres)

(b) Dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu)

(c) Nazwa firmy, NIP/REGON, adres siedziby firmy, adres dostawy (jeśli jesteś przedsiębiorcą).

2.1.2 W celu ulepszania naszej oferty orza usług

(a) Dane o odwiedzinach naszych stron internetowych (cookies, adres IP)

(b) Informacje o Twoich zwyczajach zakupowych i korzystaniu z naszych usług, takich jak data / cena i nazwa zakupionych produktów, włączając w to komunikację z Tobą.

2.1.3 Do celów marketingowych, w tym wysyłania wiadomości handlowych i personalizowania reklamy

(a) Dane o odwiedzinach naszych stron internetowych (cookies, adres IP)

(b) Dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu)

(c) Informacje o Twoich zwyczajach zakupowych i korzystaniu z naszych usług, takich jak data / cena i nazwa zakupionych produktów, włączając w to komunikację z Tobą.

2.2 Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie (zwłaszcza przy zawieraniu umowy i podczas trwania stosunku umownego) i dalej na podstawie twoich wizyt na naszej stronie internetowej (patrz sekcja pliki cookie poniżej).


3. JAK KORZYSTAMY Z TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Twoich danych osobowych używamy głównie w następujących celach:

(a) do zawarcia umowy i realizacji Twojego zamówienia;

(b) komunikacji z Tobą w zakresie naszego stosunku umownego;

(c) analizowania, oceny i ulepszania naszej obsługi klienta;

(d) rozwiązywania Waszych reklamacji i skarg;

(e) przestrzegania naszych zobowiązań prawnych; i

(f) za Twoją zgodą do informowania o zmianach i nowościach w dostarczanych produktach i usługach oraz naszych spersonalizowanych ofertach.

3.2 Jeśli jest to konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub do ochrony naszych uzasadnionych interesów związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy, za Twoją zgodą lub jeśli zezwala na to prawo, które również chroni Twoje prawa, używamy technologii do tworzenia profili klientów do wyżej wymienionych celów.

3.3 Twoje dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, ile trwa jeden z wyżej wymienionych celów, a następnie tak długo jak jest to określone w obowiązujących nas przepisach i regulacjach.

3.4 W przypadku udzielenia zgody do celów marketingowych (w tym, w stosownych przypadkach, profilowania w celu zaoferowania odpowiednich towarów i usług oraz przetwarzania plików cookie), okres ten wynosi [5] lat od wyrażenia zgody lub jej odnowienia. W innych przypadkach czas przetwarzania zależy od celu przetwarzania lub przepisów prawnych.


4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Podstawa prawna, która pozwala nam przetwarzać dane osobowe, zależy od celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe. Dlatego w konkretnych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej zgody, ponieważ:

(a) jest to niezbędne do zawarcia umowy z Tobą lub jej realizacji

(b) jest to niezbędne do wywiązania się z naszych prawnych obowiązków (np. rozliczeń podatkowych);

(c) jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów (np. w związku z wykonywaniem roszczeń z zawartych umów lub w związku z analizą i ulepszaniem naszych usług);

4.2 Za Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych, tj. Oferując nasze produkty, informując o nowościach lub innej komunikacji handlowej, wysyłając je na Twój adres e-mail i wykorzystując spersonalizowany marketing i remarketing. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, przesyłając nam informacje o wycofaniu zgody na nasz e-mail info@alori.cz lub na piśmie pod wyżej wymieniony adres Firmy.


5. KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

5.1 Wasze dane osobowe możemy przekazać:

(a) usługodawcom, którzy dostarczają nam swoje usługi związane z naszą działalnością, w szczególności przewoźnikom, pośrednikom płatniczym, tym, którzy pomagają nam w zarządzaniu umowami i roszczeniami lub którzy drukują i dostarczają dokumenty;

(b) innym osobom zgodnie z obowiązującym prawem (np. powiadomienie organów podatkowych w przypadkach określonych przez prawo, policja w dochodzeniu karnym itp.).

5.2 Twoje dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), który uznaje się za mający porównywalny poziom ochrony danych osobowych jak Republika Czeska, a także podmioty spoza EOG, dostawcy informacji lub innych usług. W przypadku transmisji poza EOG zapewnimy ochronę Twoich danych poprzez zawarcie odpowiednich klauzul umownych lub innych odpowiednich gwarancji zgodnie z GDPR.


6. CO TO SĄ COOKIES I JAK ICH UŻYWAMY

6.1 Pliki cookie to małe pliki danych, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny, a które umieszczamy na Twoim komputerze, tak jak większość stron internetowych. Są to pliki tekstowe, które strony internetowe przechowują na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym po rozpoczęciu korzystania z witryny.

6.2 Strona zapamiętuje na pewien czas akcje i ustawienia, które na niej wprowadziłeś - na przykład zawartość koszyka. Dlatego nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji, gdy ponownie odwiedzasz witrynę lub przełączasz się między sekcjami witryny.

6.3 Używamy również plików cookie do gromadzenia statystyk i personalizowania reklam, abyśmy mogli dalej udoskonalać naszą stronę, aby ulepszyć oferowane przez nas usługi. Informacje o tym, jak korzystacie z naszej strony internetowej udostępniamy naszym partnerom reklamowym i analitycznym, w szczególności Google. Możesz przeczytać o tym, jak Google obsługuje pliki cookie na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

6.4 Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie i danych uzyskanych za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą plików cookie w celach opisanych powyżej, możesz:

(a) zablokować korzystanie z technologii plików cookie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową lub inny program komputerowy (ustaw przeglądarkę internetową lub inny program komputerowy na blokowanie lub wyłączanie / odrzucanie plików cookie); lub

(b) możesz bezpłatnie wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@alori.cz, lub pisemnie na adres siedziby firmy Zámečnická 2, 779 00 Olomouc.


7. JAIE SĄ TWOJE PRAWA

7.1 W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

(a) prawo do jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jakie są Twoje prawa;

(b) prawo dostępu do danych osobowych i innych informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Firmę;

(c) prawo do poprawiania nieprawidłowych i niekompletnych danych osobowych;

(d) prawo do usunięcia swoich danych osobowych, zwłaszcza jeśli (i) nie są już wymagane do dalszego przetwarzania; (ii) wycofałeś Twoją zgodę na ich przetwarzanie; (iii) słusznie sprzeciwiłeś się ich przetwarzaniu; (iv) zostały przetworzone nielegalnie; lub (v) muszą zostać usunięte zgodnie z prawem;

(e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli (i) kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych, dopóki nie zweryfikujemy ich dokładności; (ii) przetwarzanie jest nielegalne; (iii) już ich nie potrzebujemy, ale potrzebujesz danych do swoich roszczeń prawnych lub (iv) sprzeciwiasz się ich przetwarzaniu, dopóki nie zweryfikujemy, że nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi interesami;

(f) prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je (i) w celach marketingu bezpośredniego lub (ii) w celach naszych uzasadnionych interesów;

(g) prawo do uzyskania swoich danych osobowych i przekazania ich innemu usługodawcy;

(h) prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7; www.uoou.cz

7.2 Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych poniżej.


8. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

8.1 Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, które są dla nas niezwykle ważne, stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem danych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych i odzyskania danych w przypadku incydentu. Używamy szyfrowania w celu ochrony twoich danych tam, gdzie to właściwe. Wszystkie środki są regularnie przeglądane i aktualizowane.

8.2 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się ręcznie oraz w elektronicznych systemach informatycznych, które podlegają kontroli fizycznej, technicznej i proceduralnej. W celu ochrony danych dysponujemy mechanizmem bezpieczeństwa, w tym środkami technicznymi, organizacyjnymi i kadrowymi, i wymagamy tego samego poziomu ochrony od naszych administratorów.


9. POTRZEBUJESZ INNYCH INFORMACJI LUB CHCESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW

9.1 Oprócz strony internetowej www.alori.cz pełna wersja Zasad przetwarzania danych osobowych jest dostępna w siedzibie firmy. Możesz zażądać pisemnej kopii zgodnie z procedurą opisana poniżej.

9.2 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, potrzebujesz innej pomocy lub chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną w dziedzinie ochrony danych osobowych telefonicznie (w godzinach pracy) pod nr telefonu: +420 778 062 860, elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail  info@alori.cz lub pisemnie na na wyżej wymieniony adres Firmy.


Do góry