POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy ALORI, prowadzony pod WWW.ALORINANO.PL (dalej zwaną Witryną) przez ALORI Czech Republic s.r.o. z siedzibą pod adresem: Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic, IČ: 14129949 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Do danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy ALORI Czech Republic s.r.o.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach “cookies”.

Pliki “cookies” to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Klienta, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Sklep internetowy wykorzystuje pliki “cookies” w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta, pliki “cookies” rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego oczekiwaniami wyświetlić stronę; tworzenia statystyk pomagających w rozpoznaniu preferencji i zachowań Klientów, analiza zgromadzonych statystyk jest w pełni anonimowa i pozwala na dopasowanie zawartości i wyglądu Witryny do obowiązujących mechanizmów, statystyki mogą być wykorzystywane do oceny efektywności Sklepu internetowego; możliwości logowania do Witryny, utrzymania sesji użytkownika Witryny.

Sklep internetowy stosuje dwa typy plików “cookies” - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia Witryny (poprzez: przejście na inną stronę, wylogowanie z konta bądź wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez samego użytkownika lub po upływie określonego czasu wynikającego z ich ustawień.

Pliki “cookies” z których korzysta Sklep internetowy mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przy czym zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron internetowych Sklepu. Przykładowe opcje edytowania plików “cookies” w popularnych przeglądarkach:

W jakim celu Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z art. 6 RODO dane osobowe są przetwarzane w celach “niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy”.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy zbiera od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji:

  • 1) nazwisko i imię,
  • 2) adres korespondencyjny (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, adres),
  • 3) adres poczty elektronicznej,
  • 4) numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, którzy dokonują zakupu na firmę zakres danych poszerza się o: nazwę firmy i jej NIP.

Sklep internetowy zbiera od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny, w przypadku wyrażenia zgody na subskrypcję Newslettera w Witrynie:

  • 1) adres poczty elektronicznej.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga zgody Klienta i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub kontaktując się pod adresem: info@alorinano.pl bądź numerem telefonu: +420 222 263 005.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Klient wyrazi na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów ALORI. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji

Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane tylko i wyłącznie w przypadku gdy będzie to konieczne do realizacji działań wynikających z zawartej umowy.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów firmom kurierskim: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., Zásilkovna s.r.o. oraz operatorowi płatności ThePay.cz, s.r.o. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

O ile Klient wyraził na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane dane spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 w celu wystawienia opinii nt. satysfakcji z dokonanych zakupów w ramach programu „Zaufane Opienie”. W przypadku, gdy Klient chce cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres: info@alorinano.pl.

Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Środki techniczne i zabezpieczenia

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane swoich Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych Klientów. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

W jaki sposób Klienci może korzystać z przysługujących praw?

Klienci mają możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła lub poprzez bezpośredni kontakt ze Sklepem internetowym na adres: info@alorinano.pl.

Klientom przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na ich temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia, przenoszenia lub uaktualnienia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Klienci mają również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@alorinano.pl.

Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia ich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres, który jest niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży. Obejmując czas realizacji procesu zamówienia oraz okres gwarancji.

Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do celów archiwizacyjnych przez okres do tego niezbędny, ale nie dłuższy niż okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być zadawane pod adresem: info@alorinano.pl.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Po każdej zmianie aktualizowana jest data ostatniej modyfikacji.

Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2021 r.

ZALETY
PRODUKTÓW
ALORI

80%

Aż o 80% większa skuteczność
niż zwykłe środki czystości

Nietoksyczne
i biodegradowalne

Unikalna
formuła

Bezpieczne i przyjazne
dla środowiska

Produkowane
w Czechach