Súhlas so spracovaním osobných údajov

Beriete na vedomie, že za účelom uzavretia a správy zmluvy a plnenia dodávky Vami objednaného tovaru a služieb bude naša spoločnosť ALORI Czech Republic s.r.o. ako správca spracovávať Vaše osobné údaje (Vami oznámené kontaktné a identifikačné údaje) a potvrdzujete, že ste sa zoznámil (a) s našimi Zásadami pre nakladanie s osobnými údajmi (odkaz).

Prehlasujem, že súhlasím so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou ALORI Czech Republic s.r.o., a to v rozsahu:

meno, priezvisko, adresa,

telefónne a e-mailové spojenie,

názov firmy, IČO a DIČ,

údaje o mojich nákupných zvykoch (napr. dátum / cena a názov nakúpených výrobkov) a

údaje o návšteve internetových stránok spoločnosti (cookies, IP adresa),

pre účely zasielania nových ponúk tovarov a služieb, marketingových ponúk a správ (vrátane informácií o výhodných ponukách, poukážkových akciách, reklamných darčekoch, súťažiach a iných predajných akciách) zasielaných emailom, SMS a / alebo poštou a vytváranie profilovaných ponúk pre moju osobu za účelom analýz a prehľadov spokojnosti zákazníkov, realizácia prieskumov trhu a adresných ponúk a správ.

Tento svoj súhlas udeľujem na dobu [5] rokov a som uzrozumený / as tým, že tento svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom zaslania emailu na adresu: info@alori.cz, listom na adresu spoločnosti, príp. využitím možnosti odvolania súhlasu u každého zaslaného komerčných oznámení.

ZALETY
PRODUKTÓW
ALORI

80%

Aż o 80% większa skuteczność
niż zwykłe środki czystości

Nietoksyczne
i biodegradowalne

Unikalna
formuła

Bezpieczne i przyjazne
dla środowiska

Produkowane
w Czechach